ایران کانکتور گروهی متشکل از متخصصین و کارشناسان زبده و با تجربه بازرگانی و اقتصادی در تهران و برلین می‌‌باشد که با هدف تسهیل و سرعت بخشی به ارتباطی امن و حرفه ای بین شرکتهای ایرانی و و اروپایی شروع به کار کرده و با بکارگیری موثرترین روشهای بازاریابی و رایزنی بسترهای مناسب امن جهت تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری فی‌مابین شرکت‌های ایرانی و اروپایی را فراهم مینماید.